John Lennon & Yoko Ono. By Annie Leibovitz

John Lennon & Yoko Ono. By Annie Leibovitz